tiếng Việt

mục dành riêng cho người Việt hoặc quan tâm đến vấn đề riêng của Việt Nam A topic dedicated to Vietnamese language or someone interests in Vietnam

Tôm càng

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến trong những cuộc

Mục tiếng Việt

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn.  Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt lại sử dụng