tiếng Việt

mục dành riêng cho người Việt hoặc quan tâm đến vấn đề riêng của Việt Nam A topic dedicated to Vietnamese language or someone interests in Vietnam

Học cấp III

Học cấp III

Tháng 8 năm 1999, mình cùng các bạn khác vừa tốt nghiệp lớp 9 đạp xe lên trường cấp III Đức Thọ thi tuyển chọn vào cấp 3. Thời đó, trường đang xây

Sống bằng đam mê

Sống bằng đam mê

Nhân tiện có anh Jesse, người Canada viết về “Sống vì tiền”, mình cũng ngứa ngáy muốn viết. Mình là người Việt, tiếng Việt mình không tệ. Anh Jesse nói a tham gia

đi thang máy

đi thang máy

because memory lapse - sẽ có lúc mình quên nên ghi lại cho nhớ Sáng thứ 7, mình đi thang máy xuống tầng 1 để lấy 3 gói bưu phẩm đồ điện tử.

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ là âm của chữ viết tắt TS, có thể là từ viết tắt của các từ khác như thiến sót, tiên sư, tiến sỹ. Ba từ này về cơ bản là

Cây

Cây

Lượn một vòng facebook thấy có người kêu là hôm nay là ngày bảo vệ môi trường, mình lại nghĩ đến cái cây. Thực ra gọi “cái” thì cũng không xuôi lắm, nhưng