tiếng Việt

A 3-post collection


RSS feed of posts tagged tiếng Việt

Nuôi chó, ăn thịt chó và bàn luận về thịt chó

chó Cúc (2010-2014). Lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện.Mình nuôi chó, có ăn thịt chó.Phải mở đầu thế cho rõ ràng không nhiều bạn lại nói »

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến »

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn.  Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt »