tiếng Việt

mục dành riêng cho người Việt hoặc quan tâm đến vấn đề riêng của Việt Nam A topic dedicated to Vietnamese language or someone interests in Vietnam

đi thang máy

đi thang máy

because memory lapse - sẽ có lúc mình quên nên ghi lại cho nhớSáng thứ 7, mình đi thang máy xuống tầng 1 để lấy 3 gói bưu phẩm đồ điện tử. Khi

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ là âm của chữ viết tắt TS, có thể là từ viết tắt của các từ khác như thiến sót, tiên sư, tiến sỹ. Ba từ này về cơ bản là

Cây

Cây

Lượn một vòng facebook thấy có người kêu là hôm nay là ngày bảo vệ môi trường, mình lại nghĩ đến cái cây. Thực ra gọi “cái” thì cũng không xuôi lắm, nhưng

Tôm càng

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến trong những cuộc

Mục tiếng Việt

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn.  Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt lại sử dụng