tiếng Việt

mục dành riêng cho người Việt hoặc quan tâm đến vấn đề riêng của Việt Nam A topic dedicated to Vietnamese language or someone interests in Vietnam

Mẹ mày

Mẹ mày

8:30-ish, mình dừng xe chờ đèn đỏ ở cuối Đại lộ Thăng Long để đi vào Trần Duy Hưng. Đây là một nút thao thông thuộc loại to nhất ở Hà Nội.

Học, cho đi để nhận lại

Học, cho đi để nhận lại

Nhân tiện có bài đối thoại ở Silicon về khả năng lãnh đạo công ty lớn về công nghệ và thương mại của người Ấn, mình cũng có ít nhiều suy nghĩ về

There is no stupid question

There is no stupid question

ảnh đại diện nhấn mạnh phần câu hỏi (question), người viết không có ý khẳng định vế sau (stupid people). Ảnh copy từ nguồn internet.“Em được học ở trường THPT Tổng hợp,

Trách nhiệm của lãnh đạo

Trách nhiệm của lãnh đạo

Hôm nay đáng lẽ mình phải viết và sửa bài báo cáo khoa học, nhưng không tập trung được (hoặc ko muốn tập trung). Có hai chuyện xẩy ra một lúc, đó là

Học cấp III

Học cấp III

Tháng 8 năm 1999, mình cùng các bạn khác vừa tốt nghiệp lớp 9 đạp xe lên trường cấp III Đức Thọ thi tuyển chọn vào cấp 3. Thời đó, trường đang xây