Recent posts

Tôm càng

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến trong những cuộc

Mục tiếng Việt

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn.  Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt lại sử dụng

Our words are our deeds

Our words are our deeds

Lunch and street foodAbout haft pass twelve, I walked downstairs from my rented apartment to the nearby food corner for lunch.  I live in a high rise-building block in Hanoi, Vietnam, and the