Recent posts

Lower Mekong Research Symposium

Lower Mekong Research Symposium

Where a facts is presented along other facts that produce an interesting collection but not yet add up to a sequel. Asking a sequel is a tall order for inter-discipline, trans-national research.  “Applied

Friendship

Friendship

Then the roaring of jet engines felt real, and the my back was pushed against the chair in a big air plane. Then lifting up.   It was not the first time I felt

A saga about VEF interview

A saga about VEF interview

I were in luck, and that is not an understatement. I knew other applicants who much smarter than me. Within my undergrad school, those applicants simply blew me out water.  I attended Hanoi

Tôm càng

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến trong những cuộc

Mục tiếng Việt

Mục tiếng Việt

Mình ít sử dụng tiếng Việt để viết blog. Mình muốn luyện tiếng Anh bằng cách sử dụng nó nhiều hơn.  Nhưng khi trích dẫn một bài về tiếng Việt lại sử dụng