admin

49 posts
RSS
Nước Mỹ

Nước Mỹ

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy Thượng viện Mỹ tranh luận gọi nhau bằng Gentleman from Great State of ..., thì lúc coi tranh luận Tổng thống Mỹ 2020 giữa Donald Trump vs.

Down to Rabbit Hole

Down to Rabbit Hole

Rabbit Hole: place for a wonderful or troubling surreal experience, usually used in "going down the rabbit hole" or "falling down the rabbit hole". The phrase stems out Caroll's 1865 Alice's Adventures to