admin

18 posts
RSS
đi thang máy

đi thang máy

because memory lapse - sẽ có lúc mình quên nên ghi lại cho nhớSáng thứ 7, mình đi thang máy xuống tầng 1 để lấy 3 gói bưu phẩm đồ điện tử. Khi

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ nhờ đồng nát

Tờ Sờ là âm của chữ viết tắt TS, có thể là từ viết tắt của các từ khác như thiến sót, tiên sư, tiến sỹ. Ba từ này về cơ bản là

Cây

Cây

Lượn một vòng facebook thấy có người kêu là hôm nay là ngày bảo vệ môi trường, mình lại nghĩ đến cái cây. Thực ra gọi “cái” thì cũng không xuôi lắm, nhưng

Faith at different points and times

Faith at different points and times

Here is a summary of Thomas Kuhn's book, giving you general understanding about Paradigm shift. Everyone has its own belief or faith; some called religion some does not.  A recent event occurred