admin

51 posts
RSS
Mr. Know-It-All

Mr. Know-It-All

And if you have not heard this phrase before, tune in to Kelly Clarkson's song.  Don't let the hit hop rhythms and strong bass fool you. It was not that upbeating. For sure.

kỹ sư và nhà khoa học

kỹ sư và nhà khoa học

Mình học môi trường, và sau khi tốt nghiệp Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Môi trường, mình còn nhận được thêm một danh xưng nữa là Kỹ sư môi trường. Nghe

Nước Mỹ

Nước Mỹ

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy Thượng viện Mỹ tranh luận gọi nhau bằng Gentleman from Great State of ..., thì lúc coi tranh luận Tổng thống Mỹ 2020 giữa Donald Trump vs.

Down to Rabbit Hole

Down to Rabbit Hole

Rabbit Hole: place for a wonderful or troubling surreal experience, usually used in "going down the rabbit hole" or "falling down the rabbit hole". The phrase stems out Caroll's 1865 Alice's Adventures to