Recent posts

Media Literacy

Media Literacy

Having only one source of information and having multiple sources of information, which one is better?I grew up reading books and listening to the state TV and considered everything I heard represented

Kì diệu của công nghệ

Kì diệu của công nghệ

Mình ngồi nói chuyện với bạn thời đại học, nói: “Chắc không có chỗ nào ship hàng nhanh như ở đây (Hà Nội)”. Năm 2016, mình ngạc nhiên vì khi đặt hàng qua

never too old to try

never too old to try

I encountered him sometimes in the Winter of 2018. I don’t know him but what he did when I see him got my attention and inspiration. He was at mid-70 and he

What is justice?

What is justice?

Well, that is a simple question to ask, and a long way forward to address.In the fall of 2013, I was in the third year of my PhD program. I was in

Mẹ mày

Mẹ mày

8:30-ish, mình dừng xe chờ đèn đỏ ở cuối Đại lộ Thăng Long để đi vào Trần Duy Hưng. Đây là một nút thao thông thuộc loại to nhất ở Hà Nội.